Пошук по сайту

Екологічні роздуми на Маївку. День п'ятий

З благословення правлячого архієрея Сокальсько-Жовківської Єпархії УГКЦ Владики Михаїла (Колтуна) пропонуємо Вашій увазі християнські екологічні роздуми. 

Кожен день цих роздумів має на меті привідкрити християнину розуміння власної відповідальності перед Богом за довколишній світ, а також подати тематичну науку із катехизму «Христос наша Пасха». Автор цих роздумів - екологічний референт Лопатинського деканату о.Василь Ждан.

 

День 5. Збереження природних ресурсів

998. Важливою передумовою розвитку людства є збереження природних ресурсів та різноманітності рослинного і тваринного світу. Майбутнє нашої цивілізації неможливе без усвідомлення меж здатності природи відновлювати свої ресурси й нейтралізувати шкідливі речовини та відходи виробництва, що забруднюють її. Життєдіяльність людей із дотриманням усіх моральних вимог, які випливають із взаємопов’язаності всіх творінь, є єдиною умовою сталого розвитку людської цивілізації.

 

Біблійний текст: «Справді дурні з природи всі ті люди, які не пізнали Бога, які через видимі блага не здолали пізнати Сущого, і, розважаючи над творами, не дійшли до впізнання Майстра, - лише вогонь або вітер, або пливке повітря, або зоряне склепіння, або бистру воду, або світила небесні вважали за богів, правителів світу. А якщо, красою їхньою захоплені, вони взяли їх за богів, то нехай знають, скільки їхній Володар кращий, бо сам Творець краси творив їх. Якщо ж сила та потуга здивувала їх, нехай з того збагнуть, наскільки могутніший той, який витворив їх. Бо з величі та краси створінь через уподібнення можна дійти до пізнання Творця їх» Мудр.13, 1-5.

 

Думки для проповідей:

Турбота про довкілля - виклик для всього людства. Це спільний і універсальний обов’язок поважати спільне благо, призначене для всіх, обов’язок, який не дозволяє, щоб хтось «безкарно використовував різні категорії істот, живих чи неживих, - тварин, рослини і природні елементи - на свій розсуд, керуючись власними економічними потребами». (енц. Sollicitudoreisocialic. Св., папа Іван-Павло ІІ)

Слід збільшувати цю відповідальність, виходячи з глобального характеру сучасної екологічної кризи і неминучої потреби глобально протидіяти їй, оскільки всі створіння взаємозалежні у всесвітньому порядку, який встановив Творець.

«Необхідно зважати на природу кожної істоти і на її взаємозв'язок у впорядкованій системі, яка зветься космос». Ця перспектива набуває особливого значення, якщо ми розглядаємо, у контексті тісних взаємозв’язків між різними частинами екосистеми, цінність біологічної різноманітності для довкілля. Необхідно відповідально ставитись до цієї різноманітності й захищати її, адже це надзвичайне багатство для всього людства.

Відповідальність за довкілля, спільну спадщину людства, поширюється не лише на вимоги нинішньої, а й майбутньої доби. «Ми отримали спадщину від минулих поколінь і користалися з праці наших сучасників. Тому ми відповідальні перед усіма і не можемо не піклуватися про тих, хто прийде після нас, щоб збільшити людський рід». Йдеться про відповідальність теперішніх поколінь перед майбутніми , яку покладено як на окремі держави, так і на міжнародне співтовариство.

Згідно з релігійно-етичною орієнтацією, людина покликана до екологічно відповідальної поведінки у всіх сферах своєї життєдіяльності. Під екологічною відповідальністю слід розуміти відповідальність людини за вчинки, які мають вплив на якісний стан її природного довкілля. Людина, яка вважає себе християнином, вірячи у Бога Творця всесвіту і природи, що її оточує, у христоцентричність Божого творчого процесу і духовність світу Божого створіння, зобов'язана відповідально реалізувати завдання Божого уповноваженого та управителя у цьому світі.

Екологічне питання неможливо розв’язати без критичної самооцінки і навернення особи «в стилі думання та поведінки». Необхідним є цілісне особове навернення, яке б виражалося у конкретній поведінці та вчинках людини.

«Бути» має переважати над «мати». Святий Папа Іван Павло II наголошує на необхідності відповідального стилю життя і закликає представників влади та всіх людей доброї волі перевірити свою повсякденну поведінку та рішення, які необхідно прийняти: «Вони не сміють ґрунтуватися на прагненні до безконечного й некерованого нагромадження матеріяльних цінностей, без огляду на обмеження, в яких ми живемо і яких мусимо дотримуватися, щоб уможливити задоволення потреб як сьогоднішніх, так і майбутніх поколінь».

Відповідальність за створіння, природу і довкілля належить до найособовіших обов’язків людини та її безпосереднього життєвого довкілля. Суттєва частина відповідальності за природу і довкілля реалізується вже на рівні особистого стилю життя, в самокритичному використанні технічних засобів, у поміркованому і економному використанні ресурсів та енергії, в обережній поведінці з небезпечними речовинами та технологіями, а також в униканні відходів, які забруднюють довкілля.

Звичайно, окрема людина не може розв’язати екологічних проблем самостійно – це завдання різного роду екологічно орієнтованих політичних, економічних чи технічних програм, які мають шанс на успіх тільки тоді, коли окремі люди змінять свій стиль життя і будуть їх виконувати. Важливо, щоб кожен – робітник чи домогосподарка, споживач чи виробник, підприємець чи суспільний діяч, науковець чи представник будь-якого рівня влади – поводився відповідально щодо екології, відповідно до роду занять та суспільного становища.

Стає чим раз очевидніше, що загроза природному довкіллю людини, загроза світу Божого створіння набрала таких розмірів, що необхідним є безпосереднє реагування та втручання держави. Збереження природи та виправлення завданої їй шкоди вимагають прийняття належного екологічного законодавства, значної економічної та фінансової допомоги держави, зокрема інвестицій для дослідження та впровадження екологічно сприятливих технологій виробництва та енергозабезпечення.

 

Питання до «Екологічного іспиту сумління»:

 

Чи як християнин, розумію що різноманітність рослинного і тваринного світу це є дар Божий? Чи усвідомлюю що відповідальність за сотворений навколишній світ стосується мене? Що переважає у моєму житті «бути відповідальним за екологію» чи «чи просто мати її у своєму користувані»?

 

Молитва на завершення:

 

O Боже, ми дякуємо Тобі за всесвіт – наш великий дім, за його неосяжність та багатства і за розмаїтість життя, що буяє в ньому і частиною якого ми є. Ми восхваляємо Тебе за небосхил і благословенні вітри, за плинучі хмари й сузір’я у вишині. Ми хвалимо Тебе за солоні моря і за прісні водойми, за віковічні гори, за дере-ва й за трави під нашими ногами. Ми дякуємо Тобі за наші почуття, якими ми можемо бачити пишність ранку й чути радісні пісні про любов і відчувати запахи весняної пори.

Благаємо Тебе, подай нам серце широко відкрите для всієї цієї радості та краси і збережи наші душі від надмірного занурення в турботи або від затемнення через пристрасть, в якій ми є байдужі й сліпі, коли навіть колючка на кущі обабіч дороги наповнена Славою Божою!

Екологічний референт Лопатинського деканату

о. Василь Ждан

Офіційний медіаресурс
Сокальсько-Жовківської Єпархії УГКЦ
©2009–2020

Правлячий Єпископ: Кир Михаїл (Колтун)
Єпископ-помічник: Кир Петро (Лоза)

Контакти:
Адреса: 80300, м. Жовква, вул. Львівська, 7а
Телефон: 61-336